Liste For Interesserede

Klosteret har en liste for alle, som er interesserede i at komme i betragtning til en bolig i klosteret. Man skal blot sende sit navn, telefon nummer og e-mail, samt oplyse om horisonten for interessen for bolig, helst på mail, hvis man har en sådan, ellers med brev. Man vil således blive kontaktet, når der er en ledig bolig og herefter vil man kunne indsende en ansøgning med kort beskrivelse af sig selv, og sin baggrund, samt baggrunden for at være interesseret i at flytte i klosteret. Det koster 300 kr. i administrationsgebyr at stå på interesselisten, et beløb som skal betales hvert 3. år for at vedblive at stå på listen, samt få tilbud om evt. fremvisning af klosteret ved åbent hus arrangementer og tilbud om ledige lejligheder. Konto nummeret til indbetaling af gebyret er: 5051-0001057809.


Bestyrelsen for De Eilschowske Boliger:
- • stiftamtmand, Torben Sørensen
- • biskop Tine Lindhardt
- • politidirektør Arne Gram

Klosterforstander Marianne Outzen forestår den daglige ledelse, og er sekretær for bestyrelsen.

Klosterforstanderen er kongeligt udnævnt.

Læs mere »

Generic placeholder image

Bor man i klosteret betyder det

At teater, koncerthus, museer, banegård er beliggende i gåafstand - at man træder fra sin bolig ud i byens pulserende liv

At bo i Odense Graabrødre Kloster betyder også, at man skal have lyst til at bo i middelalderlige bygninger med de fordele og ulemper dette måtte have. Boligerne moderniseres løbende – ikke til topmoderne boliger – men til en rimelig standard – med skyldig respekt for den tradition og historie, som man også er en del af når man bor i en stiftelse.

H. C. Andersens moder boede i Doctors Boder på klosteret fra 1825 til sin død i 1833. Og for godt 300 år siden gik biskop og salmedigter Thomas Kingo rundt her i klosteret. Hvilket privilegium, at kunne færdes i en bygning , hvor man dagligt føler historiens vingesus.
Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger. De 32 er beregnet til enlige, og er på 45-72m² . De resterende 10 er til ægtepar og er på ca. 88-123 m².

Boligerne istandsættes løbende, således at en ny beboer altid flytter ind i en nymalet og istandsat lejlighed.
Ved indflytningen betales depositum og forudbetalt husleje i henhold til lejeloven. Herefter betales et månedligt boligbidrag, samt et beløb for el og varme. Der kan opnås boligsikring hos Odense Kommune efter gældende regler.
Klosteret har vaskekælder med 2 maskiner, samt tørretumbler. Tørrestue. Strygestue med rulle, strygejern og -bræt. Motionsrum med 2 cykler. Cykelskur. Mødestue med service til 24 personer. 4 gæsteværelser à 2 sovepladser. En dejlig have- med havemøbler i sommerhalvåret.
Ugentlig gymnastik/bevægelse fra september-april med uddannet leder. 6-8 årlige sammenkomster m. foredrag eller underholdning.
Klosteret har ansat en portner til pasning af udendørsarealerne. Desuden går han beboerne til hånde med småreparationer og lign.
Klosteret har ansat en ”gangdame”, som passer gange, fællesarealer og gæsteværelser.
Desuden hjælper hun beboere, som på grund af sygdom eller almindelig svækkelse ikke længere kan klare dagligdagens rutiner.
Beboerne kan – som andre borgere i Odense Kommune - få hjemmehjælp efter gældende regler.
Ønsker man at bo under trygge rammer i et uforpligtende fællesskab – men absolut privat – kan Odense Graabrødre Kloster varmt anbefales.
Af de summer, som ægteparret donerede til domkirken, bør nævnes, at kort før sin død gav Peter Eilschow penge til et nyt spir på tårnet, og året efter afholdt enken udgifter til spirets kobberbeklædning, som det fremgår af sandstenstavlens indskrift, der samtidig redegør for samtidens syn på ægteparret og passende kan afslutte nærværende redegørelse ved at blive citeret i sin helhed:

Læs mere »

Økonomi

Lejlighederne koster ca. 60 kr/brutto m2 om måneden i boligbidrag, og derudover betaler man for forbruget af el, vand, renovation og varme i klosteret. Energiforbruget andrager mellem 1200 kr. og 2500 kr.. Der er ikke forbrugsafregning på de enkelte lejligheder. Der kan derfor ikke søges varmehjælp. Der kan søges Boligydelse hos kommunen, som til andre lejligheder. Antennebidrag, telefon, internet mm er for egen regning. Antennetilslutning er muligt til Glentevejens Antennelaug.

Ved indflytning betales et depositum og forudbetalt husleje i henhold til lejeloven. Typisk et beløb svarende til 7 måneders boligbidrag.

Fællesfaciliteter til rådighed: Vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumbler, og med adgang til strygestue og tørrerum. Gæsteværelser, som kan udlejes efter aftale mod et symbolsk beløb. Mødestue, som kan benyttes til fælles arrangementer for beboere, eller som også kan lejes til private arrangementer. Der er service til 24 personer. Derudover er der en Klostersal, som benyttes til større fællesarrangementer, og som også kan lejes. Der er en idyllisk lukket haveanlæg, med adgang til stole og borde, som kan benyttes når vejret tillader det. Der er ansat en portner i klosteret som sørger for have og vedligeholdelsesarbejde i klosteret. En gangdame sørger for rengøring af fællesfaciliteter og kan også i perioder yde hjælp i form at lettere rengøring, vask og indkøb. Man kan naturligvis søge om hjemmehjælp på lige vilkår med andre borgere i kommunen.


Generic placeholder image

Det Sociale Liv i Klosteret

Vi har 8-10 fælles arrangementer om året med foredrag, sang eller anden underholdning. Derudover kan beboere selv arrangere forskellige sammenkomster. Det forventes at man deltager i fælles arrangementer, uden at det skal opfattes som en pligt, hvis ikke man har mulighed. Man har ret til sit privatliv, og kan lukke døren til sin lejlighed. I henhold til vedtægterne lægger vi dog vægt på en respektfuld omgang med hinanden i klosteret, således at alle kan bo her under trygge vilkår.


Overvejelser

Inden man lader sig skrive op, så overvej fordele og ulemper ved en bolig i klosteret. Bygningen er fredet og har ikke særskilte handicapfaciliteter, som elevatorer eller niveaufri adgange overalt. At bo i midtbyen har sin charme med både handelsliv og kulturelt liv inden for gå-afstand, det betyder også at mange mennesker færdes omkring bygningerne på alle tider af døgnet, nogle lejligheder ligger ud til cafe miljø og derfor vil der være støj. Parkeringsmuligheder er begrænsede, der er lang ventetid på en p-plads på klosterets grund, man vil derfor skulle finde andre muligheder, der er dog nem adgang til offentlige transportmidler, banegården er lige i nærheden, en gratis citybus kører omkring centrum og bybusser er inden for få hundrede meters afstand. Altså goder og ulemper alt efter hvilke prioriteter man har i sit liv, men som er vigtige overvejelser inden en flytning til klosteret.